Registro do Hideki e seu amigo Guilherme, jogando ioiô no Okinawa Matsuri, em São Paulo.

http://www.youtube.com/watch?v=OgF67VIQVAg Hideki and his friend William playing yo-yo in Okinawa Matsuri in São Paulo.

http://www.youtube.com/watch?v=OgF67VIQVAgRegistro de Hideki y su amigo William jugando yo-yo en Okinawa Matsuri en São Paulo.

http://www.youtube.com/watch?v=OgF67VIQVAg